L’Ajuntament de Manresa designa en Jordi Sardans com a «ambaixador» per promocionar i projectar la ciutat

El Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa va acollir el passat 8 d’abril la primera recepció a les persones que han estat designades ambaixadores de la ciutat. Es tracta de 38 persones escollides d’entre investigadors, artistes, esportistes, comunicadors i professionals de generacions i procedències molt diverses que han excel·lit en la seva activitat i ts’han compromès de manera pública a projectar i promocionar la ciutat .

La iniciativa pretén fer augmentar el sentiment de pertinença i, a la vegada, ajudar a donar a conèixer projectes concrets importants, com ara Manresa 2022, que commemorarà els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

Els ambaixadors i els representants municipals, ahir al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa

@Regió 7

Font: https://www.regio7.cat/manresa/2021/04/10/laposajuntament-designa-ambaixadors-promocionar/665425.html