Outreach

 • Un treball pren 880 ciutats com a laboratoris naturals per preveure l’adaptació de la vegetació al canvi climàtic

  Amb participació del CSIC i del CREAF, analitza nombroses dades via satèl·lit de les ciutats i les seves perifèries de les últimes tres dècades. Al centre de moltes ciutats ja s’estan donant condicions de CO2 i temperatura que corresponen a escenaris futurs de canvi climàtic. Els resultats revelen que l’activitat fotosintètica de la vegetació està augmentant, encara que no serà suficient per compensar les nostres emissions.

  Els punts vermells indiquen les 880 ciutats i les seves perifèries en l'hemisferi nord. Els colors de fons indiquen el tipus de vegetació: boscos perennes de fulla ampla (EBF en les seves sigles en anglès), boscos caducifolis de fulla ampla (DBF), boscos perennes de coníferes (ENF) i boscos caducifolis de coníferes (DNF).

  Les ciutats i les seves perifèries progressivament rurals, són excel·lents laboratoris naturals que emulen les condicions de temperatura i concentració de CO2 futures. I poden ajudar a preveure com s’adaptarà la vegetació del planeta als diferents escenaris futurs de canvi climàtic.

  Així ho mostra una investigació internacional, que ha analitzat dades obtingudes via satèl·lit de 880 ciutats de l’hemisferi nord del planeta i de les seves perifèries.

  Al centre de moltes ciutats ja s’estan donant condicions de CO2 i temperatura que corresponen a escenaris futurs de canvi climàtic.

  El treball, que s’acaba de publicar a la revista Nature Ecology Evolution, està codirigit per Josep Peñuelas, professor d’investigació del CSIC al CREAF en col·laboració amb l’equip del Dr. Yongguang Zang, de la Universitat de Nanjing (Xina).

  Els científics han estudiat l’activitat fotosintètica de la vegetació en l’hemisferi nord del planeta, en funció de la temperatura i la concentració de CO2, i han obtingut els gradients d’aquests tres factors, és a dir, com es corelacionan i com canvien progressivament, des cadascun dels centres urbans fins les seves perifèries. L’anàlisi s’ha realitzat a partir de nombroses dades via satèl·lit de les últimes tres dècades, com la fluorescència de clorofil·la induïda per llum solar (SIF en les seves sigles en anglès), l’índex de vegetació o EVI, la temperatura de l’aire, la temperatura del sòl, dades de precipitació o l’altitud, entre d’altres variables.

  Tal com explica Josep Peñuelas, si es pren l’exemple de Xangai, “hi té una concentració de 450 ppm de CO2 al centre urbà, que és el que podríem tenir de mitjana a l’atmosfera en uns 15-20 anys. En canvi, a mesura que un s’allunya del centre, les concentracions de CO2 van baixant a 430 ppm, 380 ppm i fins a menys de 380 ppm”.

  És a dir, en el centre de moltes ciutats ja s’estan donant condicions de CO2 i temperatura més elevades que la mitjana i que corresponen a possibles escenaris futurs de canvi climàtic, explica aquest expert. Actualment, la concentració mitjana de CO2 és d’uns 400 ppm.

  Els científics han emprat totes aquestes dades per projectar com pot variar l’activitat de fotosíntesi en funció de diferents escenaris climàtics, des dels que contemplen increments de temperatura de 2,6 ºC de mitjana fins als que contemplen augments de fins a 8,5 ºC. Els resultats revelen que en tots els escenaris, les fulles de la vegetació brollen abans (s’avancen una mitjana de 5 dies) i cauen més tard (uns 10 dies). I que el pic de màxima activitat fotosintètica es dóna abans (uns 5 dies abans).

  En conjunt, la temporada en què les plantes tenen vegetació i absorbeixen CO2 es perllonga, el que significa que les plantes augmenten la seva capacitat de segrestar CO2, especialment, remarca Peñuelas, “a les zones on hi ha recursos hídrics”.

  Tot això és una bona notícia, diu aquest investigador, perquè significa que les plantes ens estan ajudant contra el canvi climàtic. Però, adverteix, no és la solució, perquè no és en absolut suficient per compensar totes les emissions que estem generant.

  Article de referència

  Urban−rural gradients reveal joint control of elevated CO2 and temperature on extended photosynthetic seasons. Songhan Wang, Weimin Ju, Josep Peñuelas, Alessandro Cescatti, Yuyu Zhou, Yongshuo Fu, Alfredo Huete, Min Liu, Yongguang Zhang. Nature Ecology and Evolution, https://www.nature.com/articles/s41559-019-0931-1

  Font: CREAF 

  880 ciudades actúan de laboratorios naturales para prever la adaptación de la vegetación al cambio climático

  Ciudad de Nueva York

   

  Las zonas urbanas y sus periferias progresivamente rurales son excelentes laboratorios naturales que emulan las condiciones de temperatura y concentración de CO2 futuras y pueden ayudar a prever cómo se adaptará la vegetación del planeta a los diferentes escenarios futuros de cambio climático. Así lo muestra una investigación internacional que ha analizado datos obtenidos vía satélite de 880 ciudades del hemisferio norte del planeta y de sus periferias.

  El trabajo se acaba de publicar en la revista Nature Ecology Evolution y está codirigido por Josep Peñuelas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el CREAF, en colaboración con el equipo del investigador Yongguang Zang, de la Universidad de Nanjing (China).

  Los científicos han estudiado la actividad fotosintética de la vegetación en el hemisferio norte del planeta en función de la temperatura y la concentración de CO2 y han obtenido los gradientes de estos tres factores, es decir, cómo se correlacionan y cómo cambian progresivamente desde cada uno de los centros urbanos hasta sus periferias. El análisis se ha realizado a partir de numerosos datos obtenidos vía satélite durante las últimas tres décadas, como la fluorescencia de clorofila inducida por luz solar, el índice de vegetación, la temperatura del aire, la temperatura del suelo, datos de precipitación y la altitud, entre otras variables.

  Tal como explica Josep Peñuelas, si se toma el ejemplo de Shangai, “esta tiene una concentración de 450 ppm de CO2 en el centro urbano, que es lo que podríamos tener de media en la atmósfera en unos 15 a 20 años.  En cambio, a medida que uno se aleja del centro, las concentraciones de CO2 van bajando a 430 ppm, 380 ppm y hasta menos de 380 ppm”.

  Es decir, en el centro de muchas ciudades ya se están dando condiciones de CO2 y temperatura más elevadas que la media y que corresponden a posibles escenarios futuros de cambio climático, explica este experto. Actualmente, la concentración media de CO2 es de unos 400 ppm.

  Los científicos han usado todos estos datos para proyectar cómo puede variar la actividad de fotosíntesis en función de diferentes escenarios climáticos desde los que contemplan incrementos de temperatura de 2,6 ºC de media hasta los que contemplan aumentos de hasta 8,5 ºC. Los resultados revelan que en todos los escenarios las hojas de la vegetación brotan antes (se adelantan una media de 5 días)  y caen  más tarde (unos 10 días). Además, el pico de máxima actividad fotosintética se da antes (unos 5 días antes).

  En conjunto, la temporada en la que las plantas tienen vegetación y absorben CO2 se prolonga, lo que significa que las plantas aumentan su capacidad de secuestrar CO2, especialmente, remarca Peñuelas, “en las zonas donde hay recursos hídricos”.

  Según el investigador, todo esto es una buena noticia porque significa que las plantas nos están ayudando contra el cambio climático. Pero, advierte, no es la solución porque no es en absoluto suficiente para compensar todas las emisiones que estamos generando.

  Referencia científica:
  Songhan Wang, Weimin Ju, Josep Peñuelas, Alessandro Cescatti, Yuyu Zhou, Yongshuo Fu, Alfredo Huete, Min Liu & Yongguang Zhang. Urban−rural gradients reveal joint control of elevated CO2 and temperature on extended photosynthetic seasons. Nature Ecology & Evolution. DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-019-0931-1
  Fuente: CSIC 

  Prof. Penuelas has visited India and Nepal in the frame of the ERC Imbalance-P project

  Prof. Penuelas had been on tour during May visiting India and Nepal to stablish new projects and research lines on phosphorus limitation and climate change impacts in these locations.

  In India he visited several research centers to conduct meetings with local scientis from:

  • National Institute of Plant Genome Research (NIPGR). Scientists discussed about the limited stock of this vital macronutrient in nature and its Increasing limitation in an increasingly fertilized world with N and C.
   • Principal investigators
    • Dr. Ayay Parida. Director of the Institute of Life Sciences
    • Dr. Ramesh V. Sonti. Director of the National Institute of Plant Genome Research
    • Dr. Jitender Giri.
    • Dr. Raman Meenakshi Sundaram. PhD. Fellow-NAAS, ISGPB and IUSSTF
    • Dr. Jitendra Thakur.
    • Dr. Amar Pal Singh.
    • Dr. Ananda Sarkar
   • Postdoc researchers
   • PhD students
   • Technicians
  • Indian Institute of Technology, Roorkee
   • Dr. Harsh Chauhan
   • Dr. Jitender Giri from the National Institute of Plant Genome Research
  • Jawaharlal Nehru University. School of Environmental Sciences. Scientists discussed about antibiotic resistance and air pollution.
   • Postdoc researchers
   • PhD students
   • Technicians

   

  During the stay Prof Penuelas held seminars and conferences in the research centers listed above.

   

  Dr. Jitender Giri and colleagues from the NIPGR
  Dr. Jitender Giri, Prof Penuelas and colleagues from the NIPGR
  xxx

  IIT-2 (2)
  Indian Institute of Technology, Roorkee

   

  During his visit to Nepal he conducted meetings and fiels trips on research on treeline shifts, nutrients and emergent pollutants in response to global warming and global eutophication and pollution in the Himalayas of Nepal.

  This research involved scientists from:

  •  Chinese Academy of Sciences (CAS) – Institute of Tibetan Plateau Research:
   • Prof. Eryuan Liang
   • Dr. Shalik Ram Sigdel
   • Dr.  Haifeng Zhu
  • Nanjing Forestry University – College of Biology and the Environment:
   • Dr. Yafeng Wang
  • Tribhuvan University, Nepal
   • Prof. Binod Dawadi (Central Department of Hydrology and Meteorology)
   • Prof. Ram Kailash Prasad Yadav (Central Department of Botany)
   • Dr. Chitra Bahadur Baniya  (Central Department of Botany)

   

  During the stay Prof Penuelas held seminars and conferences and visit selected treeline plots across the central Himalayas in Nepal.

   

  Tribhuvan University_30052019
  Tribhuvan University, Nepal
  xxx 

  Tribhuvan University_talk_30052019
  Prof. Penuelas seminar at Tribhuvan University, Nepal

  Treeline central Himalayas_30052019b
  Visit to selected treeline plots across the central Himalayas
  xxx IMG_8243_JPenuelas_Nepal

   

  Different effects of alpine woody plant expansion on domestic and wild ungulates

  Evolution of the landscape-use efficiencies (LUE) of Pyrenean chamois and seasonal livestock along different scenarios of woody plant expansion. Slopes of the linear regression are also reported for each species. Figure: Espunyes et al, 2019.

   

  Climatic and land‐use changes are leading to shrub expansion in alpine grasslands. In this work, we address whether wild and domestic herbivores under varying conditions of resource availability will be able to use efficiently their foraging landscape.

  In a new study plublished in the journal Global Change Biology authors found that “shrubification” affects herbivores differently depending on their feeding preferences and plasticity. Mixed feeders will manage better in fallow landscapes but free‐ranging livestock will be less efficient, highlighting a growing economic risk for mountain livestock farmers worldwide.

  Reference: Johan Espunyes, Miguel Lurgi, Ulf Büntgen, Jordi Bartolomé, Juan Antonio Calleja, Arturo Gálvez‐Cerón, Josep Peñuelas, Bernat Claramunt-López, Emmanuel Serrano. 2019. Different effects of alpine woody plant expansion on domestic and wild ungulates. Global Change Biology (2019), 808-1819 | First Published: 08 February 2019

  The bioelements, the elementome and the “biogeochemical niche”

  Biogeochemical niches_Elementome_2019_1000x
  Possible responses of species biogeochemical niches to long-term changes in the abiotic and biotic environmental conditions (possible evolutionary changes in the elementome of species). Authors hypothesize that each species has an optimal function related with its niche traits and thus an optimal content of the distinct bioelements. Figure: Peñuelas, J. et al. Ecology 2019.

   

  Every living creature on Earth is made of atoms of the various bioelements (elements used by living organisms) that are harnessed in the construction of molecules, tissues, organisms and communities, as we know them. The most common bioelements are: hydrogen (H) 59%, oxygen (O) 24%, carbon (C) 11%, nitrogen (N) 4%, phosphorus (P) 1% and sulfur (S) 0.1-1% (percentages of total number of atoms in organisms), but there are other bioelements, normally present in low concentrations such as potassium (K), magnesium (Mg), iron (Fe), calcium (Ca), molybdenum (Mo), manganese (Mn) and zinc (Zn). Organisms need these bioelements in specific quantities and proportions to survive and grow.

  Distinct species have different functions and life strategies, and have therefore developed distinct structures and adopted a certain combination of metabolic and physiological processes. Each species is thus also expected to have different requirements for each bioelement andbe characterized by an specific bio-elemental composition.

  In a new study published in the journal Ecology authors propose that a “biogeochemical niche” can be associated with the classical ecological niche of each species. Authors show from field data examples that a biogeochemical niche is characterized by a particular elementome defined as the content of all (or at least most) bioelements. “The differences in elementome among species are a function of taxonomy and phylogenetic distance, sympatry (the bioelemental compositions should differ more among coexisting than among non-coexisting species to avoid competitive pressure), and homeostasis with a continuum between high homeostasis/low plasticity and low homeostasis/high plasticity”, explains Prof. Josep Penuelas from CREAF-CSIC Barcelona.

  The biogeochemical niche hypothesis proposed in this paper has the advantage relative to other associated theoretical niche hypotheses that it can be easily characterized by actual quantification of a measurable trait: the elementome of a given organism or a community, being potentially applicable across taxa and habitats. The changes in bioelemental availability can determine genotypic selection and therefore have a feedback on ecosystem function and organization.

  “Further studies are warranted to discern the ecological and evolutionary processes involved in the biogeochemical niche of all types of individuals, taxa and ecosystems. The changes of bioelements availability and use at long timescales should determine phenotypic selection and therefore also ecosystem function and organization, and, at the end, the evolution of life and the environment”, says Prof. Jordi Sardans from CREAF-CSIC.

  Reference: Peñuelas, J., Fernández-Martínez, M., Ciais, P., Jou, D., Piao, S., Obersteiner, M., Vicca, S., Janssens, I.A., Sardans, J. 2019. The bioelements, the elementome and the “biogeochemical niche”. Ecology 2019. DOI: 10.1002/ecy.2652

  URL: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecy.2652

  Kick off meeting of the Ecometabolomics project

  Promising kick off meeting of the Ecometabolomics project at Ecological and Forestry Applications Research Centre (CREAF),  Bellaterra, Catalonia (March 18-19, 2019).

  The Ecometabolomics project deals with the global linkages between plant metabolism, functioning and life history and includes participants from ETH Zürich, Université de Genève, Universität Wien, Université de Toulouse, University of Manchester, Oxford University and CSIC-CREAF.

  Ecometabolomics team_2019
  Ecometabolomics team.

  Kick off meeting of the FutureArtic project

  Great kick off meeting of the FutureArtic project in Sitges. Interesting presentations that guarantee a promising development of this project.

  The main aims of the Sitges workshop were to:

  • Create a platform to get an in depth overview on the past and ongoing research activities within ForHot (the previous experiment at the site).
  • Have an official kick-off meeting for the FutureArctic ITN project.

   

  FutureArtic team_2019
  FutureArtic team in Sitges, March 2019.

   

  Climate change will affect arctic and subarctic ecosystems more than other ecosystems worldwide, with temperature increases expected up to 4-6°C. Overarching and basic questions remain unanswered, partially due to limited access of these remote areas and technological limitations: How much carbon will escape from the Arctic under a future climate? How do the multitude of ecosystem processes, driven by plant growth, microbial activities and soil characteristics, interact to determine soil carbon storage capacity?. The H2020 ITN ‘FutureArctic’ aims to pave the way for generalized permanently connected data acquisition systems for key environmental variables and processes.

  For more information consult the website FutureArtic

  7th ForHot annual meeting

  Excellent working sessions at the 7th ForHot annual meeting in Sitges. Interesting and valuable presentations that will enable to advance in the study of how various ecosystem processes are affected by temperature.

  The ForHot project is based on the study of a natural soil warming generated by the earth-quake that shocked S-Iceland in May 2008.

  ForHot Team_2019
  ForHot team in Sitges, March 2019.

   

  On May 29, 2008, there was an earthquake in S-Iceland that measured 6.3 on the Richter scale. One of its many implications was that geothermal systems close to its epicentre were disturbed. At Reykir, one of the campuses of the Agricultural University of Iceland, one such geothermal system moved from its previous location, to a new and previously “cold” area. The new belowground geothermal channels (in the bedrock) resulted in soil temperature to increase in the new area that is ca. 4 ha in size.

  For more information consult the website ForHot

  Variance in biomass-allocation fractions is explained by distribution in European trees

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tree_Pixabay_Feb2019 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Plant morphology traits, as the size of individual plants, has high functional importance. In a new study in the journal New Phytologist authors analyse the ability of 80 species of European trees species to modify its architecture in response to changes in the environment. Figure: Pixabay

   

  Plant morphology has been described as an equilibrium between constraints to plant growth and exogenous environmental stressors. Intraspecific variability in ecological traits confers the ability of a species to adapt to an ever-changing environment.

  Fractions of biomass allocation in plants (BAFs) defined as the ratio of plant biomass of organs (the stem, branches, leaves and roots) to total plant biomass, and represent both ecological traits and direct expressions of investment strategies and so have important implications on plant fitness, particularly under current global change.

  In a new study in the journal New Phytologist authors combined data on BAFs of trees in > 10 000 forest plots with their distributions in Europe. The study aimed to test whether plant species with wider distributions have more or less variable intraspecific variance of the BAFs foliage–woody biomass and shoot–root ratios than species with limited distribution.

  Authors show that a combination of 36% tree genetic diversity and 64% environmental variability explains variance in BAFs and implies that changes in genetic diversity occur quickly. “Genetic diversity should thus play a key role in regulating species responses to future climate change. Loss of habitat, even if transient, could induce a loss of genetic diversity and hinder species survival”, explains Dr. Stavros D. Veresoglou from the Institut fur Biologie, Plant Ecology, Freie Universitat Berlin, Germany and the Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

  In summary, the study indicates that BAFs were more variable in trees with extensive distributions. Most notably, authors made the point that it was a higher genetic variability that resulted in more variable BAFs for tree species with extensive distributions. “We thus present evidence that the loss of habitat for tree species through rapid loss of genetic diversity could lower the ability of the species to modify its architecture (BAFs) in response to changes in the environment. It is thus likely that any loss of habitat may not be as reversible as many believe”, says Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC.

   

  Reference: Veresoglou, S.D., Peñuelas, J. 2019. Variance in biomass-allocation fractions is explained by distribution in European trees. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.15686.

  Life and the five biological laws. Lessons for global change models and sustainability

  forest_sunset_Pixabay_Feb2019
  In a new study in the journal Ecological complexity authors establish the five laws that rule life, arguing that biology adapts to what is available, recycles material and extracts energy from the environment while evolving to develop structures and functions optimized for their environment. Figure: Pixabay

   

  Life on Earth is the result of evolutionary processes acting on a continuous accumulation of structural and functional information by combination and innovation in the use of matter and endo- (inside the organism) and exosomatic (outside the organism) energy and on discontinuous processes of death and destruction that recycle the materials that form structure, information and energy compounds, such as proteins, DNA and ATP, respectively.

  In a new study in the journal Ecological complexity authors define five life laws for these vital processes. These processes cannot exceed natural limits of size and rates because they are constrained by space, matter and energy; biology builds on what is possible within these physicochemical limits

  “Learning from the way nature deals with the accumulation of information, the limits of size and the rates at which life can acquire and expend energy and resources for maintenance, growth and competition will help us to model and manage our environmental future and sustainability”, explains Prof. Dennis Baldocchi from University of California, Berkeley.

  According to this study, the five most prominent laws pertinent to life and ecology are:

  1. The law of mass conservation (introduced by Lomonosov and Lavoisier)
  2. The first law of thermodynamics: energy cannot be created or destroyed in an isolated system
  3. The second law of thermodynamics, the entropy of any isolated system always increases
  4. Information content is a power of the size of the material store with an exponent larger than one
  5. Basic mechanisms such as natural selection, self-organization and random processes drive evolution, generating the huge complexity of organisms and ecosystems.

  “Life has adapted to these ecological laws and physical limits for billions of years, and if we humans want to develop a sustainable world, we would do well to not forget them in our use of space, matter and energy. In the end, we are only another biological species among millions on Earth and are living in a very short period of Earth’s history. We should listen and learn lessons from nature that has had several billion years to evolve and get it as right as possible”, says Prof. Josep Peñuelas from CREAF-CSIC.

  Reference: Peñuelas, J., Baldocchi, D. 2019. Life and the five biological laws. Lessons for global change models and sustainability. Ecological Complexity

 •  
  • Tropical forests increase Earth’s carbon sequestration capacity
   true
   According to a study published yesterday in the Nature Climate Change journal, the capacity of terrestrial ecosystems to absorb carbon dioxide (CO2) increased between 1994 and 2014. The study highlights the need to protect tropical forests, as their carbon sequestration rate has risen more than that of any other type... Read more »
  • Nitrogen available to plants in decline
   true
   According to an article published in Nature Ecology & Evolution, the authors of which include CREAF postdoctoral researchers Sara Marañón and Rossella Guerrieri (Marie Sklodowska Curie grant holders), the concentration of nitrogen in plant leaves has been in general decline throughout the world for the last 40 years. Fulles pulveritzades a punt per posar a la... Read more »
  • From the Arctic to the tropics: researchers present a unique database on Earth’s vegetation
   true
   Which plant species grow where, alongside which others – and why? In a new study, an international research team presents the world’s first global vegetation database which contains over 1.1 million complete lists of plant species for all terrestrial ecosystems. Photo by Chris Ried on Unsplash. The diversity of global vegetation can be... Read more »
  • Forest management in Europe will not stop global warming
   true
   Aude Valade, CREAF researcher, and the international team behind the study published in Nature recommends that forests be managed with a view to preserving the ecological, social and cultural ecosystem services they provide, rather than to cooling the planet as envisaged in the Paris Agreement. Sunlight seeps through a coniferous forest The... Read more »
  • Taller species are taking over in a warming Arctic
   true
   Until now, the Arctic tundra has been the domain of low-growing grasses and dwarf shrubs. But new, taller plant species have been slowly taking over this chilly neighborhood, report an international group with the participation of researchers from CSIC-CREAF. Tundra àrtica The study, initiated by a team of researchers supported through the... Read more »
  • Josep Peñuelas wins a British Ecological Society award
   true
   The ecologist will receive the 2018 Marsh Award for Climate Change Research at a prizegiving ceremony in Birmingham in December. The CREAF-based CSIC researcher Josep Peñuelas has won the Marsh Award for Climate Change Research, which the British Ecological Society issues each year for an outstanding contribution to the field in... Read more »
  • “A temperature rise of 2ºC could have irreversible effects on the planet”
   true
   We interviewed Sara Marañón, a postdoctoral researcher at CREAF with a Marie Curie grant.  Sara Marañón‘s career, which mainly revolves around soil microbial ecology, has taken her across most of Europe. She secured a return to Spain a year ago and now works at CREAF, thanks to a Marie Curie grant,... Read more »
  • Living on an island: a smart choice
   true
   Species of birds living on islands have evolved to have larger brains than their continental relatives. Island conditions have prompted this post-colonization evolution, which enhances adaptability to environmental changes. Honeyeaters (Meliphagidae) are one of the families with more island endemics. Here a yellow spotted honeyeater (Meliphaga notate) while feeding in Queensland... Read more »
  • Josep Penuelas visited China as grantee of the Distinguished Fellow of the Chinese Academy of Science
   true
   Josep Penuelas visited China the first two weeks of May 2018 as grantee of the Distinguished Fellow of the Chinese Academy of Science. Josep Peñuelas During his stay Prof. Penuelas gave talks and conducted seminars in various centres: Institute of Urban Environment (CAS) in Xiamen, Nanjing Institute of Soil Sciences, Jiaxing Institute... Read more »
  • Plants are exposed to frost more frequently as a result of climate change
   true
   Plants’ annual growing season has lengthened, exposing them to frost more often at a time when they are particularly sensitive. That can be detrimental to their activity and lead to substantial crop yield losses. Winter frost on a mosaic of fields. By Carles Batlles It is not unusual to hear about frost... Read more »
 •  
 •