El canvi global posa en risc els sistemes naturals, la salut i la seguretat de les persones al Mediterrani

Un estudi publicat a Nature Climate Change, amb la participació del CREAF, resumeix els cinc principals riscos associats a aquests canvis ambientals: escassetat d’aigua, la pèrdua de biodiversitat, la seguretat alimentària i problemes de seguretat i salut pública.

Al Mediterrani, el nivell del mar ha augmentat a 6 centímetres en les últimes dues dècades i les seves aigües s'han anat acidificant.

Durant els últims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4º C des de l’era preindustrial -gairebé mig grau més que l’augment mitjà de temperatura a nivell global- el nivell del mar ha augmentat a 6 centímetres en les últimes dues dècades i les seves aigües s’han anat acidificant. Avui, un equip de científics en el qual han participat els investigadores del CSIC Joaquim Garrabou, de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), y Josep Peñuelas, investigador del CSIC al CREAF, ha publicat a Nature Climate Change un estudi que sintetitza els cinc riscos principals associats al canvi global que afronta la regió mediterrània: l’aigua, la pèrdua de biodiversitat, la seguretat alimentària i la salut humana, tots ells riscos interconnectats.

L’estudi, liderat per Wolfgang Cramer, de l’Institut Mediterrani d’Biodiversitat i Ecologia marina i continental (IMBE, França), ha comptat amb la participació de experts de 18 institucions de recerca de França, Alemanya, Espanya, Japó, Itàlia, Israel, Xipre, Regne Unit, el Marroc i Hong Kong.

EFECTES SOBRE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA

En el cas de la disponibilitat d’aigua, fins i tot si l’escalfament global es limités a un augment de 2 ° C, com es va pactar en l’Acord de París, les pluges d’estiu en aquesta zona correrien el risc de reduir-se entre un 10% i un 30% en algunes regions, el que augmentaria l’escassetat d’aigua i causaria pèrdues en la productivitat agrícola, particularment en els països del sud. D’altra banda, s’espera que la demanda d’aigua s’incrementarà entre un 4% i un 22% si es volen satisfer les necessitats d’aigua de l’agricultura i compensar el creixement de la població humana. L’augment de la demanda estarà en conflicte amb altres usos, com la necessitat d’aigua potable o l’ús per al turisme o la indústria.

PERDIDA DE BIODIVERSITAT

El canvi climàtic en combinació amb altres factors lligats a les activitats humnas estan alterant la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes tant terrestres com marins. La reducció de les precipitacions juntament amb les altes temperatures es traduirà en un augment dels períodes de sequera i dels episodis de focs forestals. Per la seva banda, l’escalfament del mar anirà associat amb un increment de les mortalitats massives, ‘blooms’ d’espècies nocives i colonització d’espècies invasores. Tot i que les interaccions entre les diferents pertorbacions són complexes, el resultat net dels canvis serà molt probablement una disminució significativa de la capacitat de molts ecosistemes de proveir els serveis ecosistèmics als mateixos nivells actuals.

SEGURETAT I SALUT PÚBLICA

Segons l’estudi, la pèrdua global de gel a l’Antàrtida, Groenlàndia i moltes zones muntanyoses provocarà un augment del nivell del mar més accelerat que en les estimacions més recents. Aquest augment afectarà directament a la Mediterrània, on una gran part de la població viu molt prop de la costa. D’altra banda, la intrusió d’aigua salada afectaria els sòls agrícoles en moltes àrees, com el Delta del Nil. La salut pública també es veurà afectada pels futurs canvis, especialment els causats per onades de calor i els efectes de la contaminació, que augmentarien el risc de malalties cardiovasculars o respiratòries. A més, augmentaria el risc de malalties com el dengue o el Chikungunya, en donar-se les condicions perquè els organismes transmissors d’aquestes malalties estenguin la seva distribució.

EL SUD DE LA MEDITERRÀNIA, EL MÉS VULNERABLE

Els països políticament inestables del sud de la Mediterrània seran especialment vulnerables. En aquestes zones hi ha menys observacions i models d’impacte, i menys recursos financers. Aquest biaix redueix encara més la seva capacitat d’adaptació. De fet, el canvi climàtic podria ser el desencadenant de problemes com la fam, la migració i altres nous conflictes. En aquest sentit, la menor quantitat d’aigua disponible, la tendència al fet que la producció d’aliments d’origen animal augmenti i els riscos que amenacen el sector pesquer (canvi climàtic, acidificació i sobrepesca) faran que, sobretot als països del sud, augmenti la dependència del comerç i es posi en escac la seva seguretat alimentària.

UN GRUP D’EXPERTS DE LA MEDITERRÀNIA PER INFLUIR EN LA PRESA DE DECISIONS

Els últims informes d’avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) proporcionen un coneixement útil, però no mostren una visió integrada de la conca del Mediterrani. Per tant, com a fruit d’aquest treball s’ha establert la xarxa MedECC (Experts del Mediterranis sobre el Clima i el Canvi ambiental), que actualment compta amb 400 experts i amb el suport d’agències governamentals, entre d’altres socis. L’objectiu d’MedECC és fer una anàlisi completa dels riscos climàtics a què s’enfronten les regions de la Mediterrània i exposar-los davant l’administració i influir en el debat i aprovació de mesures efectives contra el canvi climàtic i la degradació ambiental.

Article de referència:
Cramer W, Guiot J, Fader M, Garrabou J, Gattuso J-P, Iglesias A, Lange MA, Lionello P, Llasat MC, Paz S, Peñuelas J, Snoussi M, Toreti A, Tsimplis MN, Xoplaki E. Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. Nature Climate Change

Font: Blog CREAF http://blog.creaf.cat/noticies/el-canvi-global-posa-en-risc-els-sistemes-naturals-la-salut-i-la-seguretat-de-les-persones-al-mediterrani/

The Mediterranean Basin, a region affected by accelerating environmental change

Cramer_et al_Nat Clim Change_PR pict
Global loss of ice volume in Antarctica, Greenland and many mountain areas causes accelerated sea level rise, higher than recent estimates. In the Mediterranean Basin, this rise directly affects the population who lives very close to the coast. Intrusion of salt water impacts would also affect agricultural soils in many areas, such as the Nile Delta. Left photo by: Prof. Wolfang Cramer. Right photo by: Pixabay.

 

Recent climate change has stronger impacts on the Mediterranean Basin than before, causing additional concerns in an environment also affected by other problems such as land use change (urbanization, intensified agriculture), pollution and declining biodiversity. A recent synthesis, published in Nature Climate Change addresses future risks associated with these changes.

Keywords: climate change, Mediterranean Basin, science-policy interface

A network of scientists has undertaken the first synthesis of multiple changes in the environment that impact the livelihoods of people in the entire Mediterranean Basin. In this region, average temperatures have already risen by 1.4°C since the pre-industrial era, 0.4°C more than the global average. During the last two decades, sea level has risen by 6cm and the water has become significantly more acid. Even if future global warming is limited to 2°C, as prescribed by the Paris Agreement, summer rainfall is at risk to be reduced by 10 to 30% in some regions, thereby enhancing existing water shortages and causing loss in agricultural productivity, particularly in southern countries. To satisfy agricultural water needs, irrigation would instead have to be increased by 4-22% to compensate for the growing human population. “This demand will be in conflict with other uses (drinking water, tourism, industry). Combined with the ongoing switch to more animal-based food production, Southern countries are at risk to increase their dependence on trade. Also for fisheries, risks are due to a combination of forcings, besides climate change and acidification, overfishing being a key problem”, said Prof. Wolfgang Cramer (CNRS, IMBE, Aix-en-Provence, France), the lead author of the study.

Global loss of ice volume in Antarctica, Greenland and many mountain areas causes accelerated sea level rise, higher than recent estimates. This rise directly affects the Mediterranean where a large part of the population lives very close to the coast and would be affected by storm surges. Intrusion of salt water impacts agricultural soils in many areas, such as the Nile Delta. “Public health is impacted by multiple trends of change, through heat waves and pollution (cardio-vascular or respiratory diseases), and also through disease vectors (West Nile virus, Dengue, Chikungunya) increasing their distribution. Particularly in unstable countries, risks associated with socio-economic problems and their consequences (such as war, famine and migration) are more and more due to these changes in the environment”, said Prof. Josep Peñuelas from CSIC-CREAF, one of the co-authors of the study.

To facilitate decision-making in the face of these risks, a scientific synthesis of current knowledge is needed, covering all relevant disciplines, sectors and subregions. The recent assessment reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) provide useful knowledge but they have not permitted an integrated view on the Mediterranean Basin. Therefore, the MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change) network has been established, currently involving 400 scientific experts, supported by government agencies and other partners. The goal of MedECC is to produce a full synthesis of risks and present it to decision makers for debate and approval.

 

Contact at CSIC-CREAF:

Prof. Josep Peñuelas, e-mail josep.penuelas@uab.cat, site web http://globalecology.creaf.cat/

 

Forthcoming paper:

Cramer W, Guiot J, Fader M, Garrabou J, Gattuso J-P, Iglesias A, Lange MA, Lionello P, Llasat MC, Paz S, Peñuelas P, Snoussi M, Toreti A, Tsimplis MN, Xoplaki E (in press) Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. Nature Climate Change, doi: 10.1038/s41558-018-0299-2.